Deskripsi Adat Istiadat Keluargaku Sunda

Deskripsi Adat Istiadat Keluargaku Sunda.

3. Analisis. Adat istiadat timbul dari suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Sehingga kemudian kebiasaan tersebut ditetapkan menjadi suatu adat istiadat. Adat istiadat bisa menjadi norma, sehingga bisa menjadi tatanan atau aturan – aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat meski tidak sekuat

Ringkasan Materi Semester Ganjil Kelas 9 Kurrikulum 2013: 2016

UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU SUNDA. Adat Sunda merupakan salah satu pilihan calon mempelai yang ingin merayakan pesta pernikahannya. Khususnya mempelai yang berasal dari Sunda. Adapun rangkaian acaranya dapat dilihat berikut ini. Nendeun Omong, yaitu pembicaraan orang tua atau utusan pihak pria yang berminat mempersunting seorang gadis. Lamaran.

SELAMAT DATANG DI ASMAN' BLOG
Source Image: selamtdatangdiasmanblog.blogspot.com
Download Image

Adat Istiadat Suku Sunda Dan Kebudayaannya. PecintaAlam -Suku sunda merupakan suatu suku etnis yang berasal dari bagian barat pulau jawa, indonesia. Dari Ujung Kulon yang berada di ujung barat pulau jawa sampai bagian jawa bagian tengah. Suku bangsa yang ada di Indonesia terdapat di provinsi ini. 65% penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda yang

Ringkasan Materi Semester Ganjil Kelas 9 Kurrikulum 2013: Februari 2016
Source Image: marcellafolina.blogspot.com
Download Image


Indonesia Pintar: April 2016

Adat istiadat suku sunda muncul dari suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Sehingga kegiatan tersebut diyakinkan menjadi suatu adat istiadat suku sunda. Adat istiadat bisa menjadi norma, sehingga bisa menjadi aturan – aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat meski tidak sekuat hukum.

Indonesia Pintar: April 2016
Source Image: siswapintars.blogspot.com
Download Image

Deskripsi Adat Istiadat Keluargaku Sunda

Adat Istiadat suku Sunda Kata adat berasal dari Bahasa Arab (dalam Bahasa Sunda: biasa, umum, lumrah), artinya: segala hal yang
Kata sawer berasal dari kata panyaweran , yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung.

Indonesia Pintar: April 2016

SUKU SUNDA Nama Sunda mulai digunakan oleh raja purnawaman pada tahun 397, mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan Tarusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan raja Galuh.

Bacaan Ringan

Popular:   Ppt sistem pertahanan dan KEAMANAN Negara Republik Indonesia Kelas 10

Bacaan Ringan
Source Image: bagaimanaenaknya.blogspot.com
Download Image


RUANG KONSELING: 2011

SUKU SUNDA Nama Sunda mulai digunakan oleh raja purnawaman pada tahun 397, mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan Tarusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan raja Galuh.


Source Image: harunnihaya.blogspot.com
Download Image


Ringkasan Materi Semester Ganjil Kelas 9 Kurrikulum 2013: 2016

Adat Istiadat Sunda Minggu, 24 November 2013 … ® Adat Istiadat Babaran jeung Mangsa Bayi. 1. Miara Tembini. Adat ieu di lakukeun keu ngahormatan tali ari-ari. Upacara ieu dilakukan sabab di anggap bagean ti kuluarga orok, tah pas miceun tali ari ari ge ulah sambarangan miceun, biasana sok di kubur atawa di tendeun dina para hawu.

Ringkasan Materi Semester Ganjil Kelas 9 Kurrikulum 2013: 2016
Source Image: marcellafolina.blogspot.com
Download Image


Ringkasan Materi Semester Ganjil Kelas 9 Kurrikulum 2013: Februari 2016

Sekelumit adat istiadat suku Sunda di atas semoga menjadi awalan untuk ketertarikan mempelajari yang lebih banyak lagi tentang suku Sunda. Jika bukan kita sendiri orang Indonesia, siapa lagi yang akan melestarikan adat istiadat suku bangsa di Indonesia. Diposting oleh lardi suhendro di 18.50.

Ringkasan Materi Semester Ganjil Kelas 9 Kurrikulum 2013: Februari 2016
Source Image: marcellafolina.blogspot.com
Download Image


Indonesia Pintar: April 2016

MENGENAL ADAT ISTIADAT DAN KEBUDAYAAN SUNDA. A. Pendahuluan. Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil

Indonesia Pintar: April 2016
Source Image: siswapintars.blogspot.com
Download Image


RUANG KONSELING: 2011

Adat Istiadat suku Sunda Kata adat berasal dari Bahasa Arab (dalam Bahasa Sunda: biasa, umum, lumrah), artinya: segala hal yang

RUANG KONSELING: 2011
Source Image: harunnihaya.blogspot.com
Download Image


2011 – RUANG KONSELING

Kata sawer berasal dari kata panyaweran , yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran.Berlangsung di panyaweran (di teras atau halaman). Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung.

2011 - RUANG KONSELING
Source Image: harunnihaya.blogspot.com
Download Image

Popular:   Komposisi Dapat Mencakup Beberapa Prinsip Penataan Seperti

RUANG KONSELING: 2011

2011 – RUANG KONSELING

UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU SUNDA. Adat Sunda merupakan salah satu pilihan calon mempelai yang ingin merayakan pesta pernikahannya. Khususnya mempelai yang berasal dari Sunda. Adapun rangkaian acaranya dapat dilihat berikut ini. Nendeun Omong, yaitu pembicaraan orang tua atau utusan pihak pria yang berminat mempersunting seorang gadis. Lamaran.

Ringkasan Materi Semester Ganjil Kelas 9 Kurrikulum 2013: Februari 2016 RUANG KONSELING: 2011

MENGENAL ADAT ISTIADAT DAN KEBUDAYAAN SUNDA. A. Pendahuluan. Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil